Aluminium flotatie lijn

Deze aluminium flotatie lijn bevat een bi-directionele scheidingstrommel voor het scheiden van gemengde aluminiumfracties komende van een shredderplant. Het bronmateriaal bestaat uit volledige motorblokken die werden vermalen tot een fractiegrootte van ongeveer 120 mm. De granulering van het aangeboden materiaal ligt tussen de 4 en 120 mm. Het flotatie toestel in casu heeft een inputcapaciteit tussen de 15 à 20 ton per uur.

Na een interne voorbereiding worden deze gemalen metalen aangeboden voor het scheiden door middel van een bi-directionele scheidingstrommel. Bij deze applicatie wordt gebruik gemaakt van de techniek van Dense Medium Separatie. De vloeistof waar in deze installatie mee gefloteerd wordt bezit een vloeistofdichtheid van 3,0 kg/dm³.

Deze techniek laat toe om op een eenvoudige en economisch verantwoorde manier een scheiding te maken tussen Alu – sg 2,755 kg/dm³ – en zwaardere stoffen die voor komen in motorblokken, zoals koper, lood en zink.

De aluminium flotatie lijn bestaat uit de volgende componenten: