Bi-directionele scheidingstrommel

[widgetkit id=2050]

Product omschrijving

Het algemene doel van een bi-directionele scheidingstrommel is om gemengde materialen met een verschillend soortelijk gewicht uiteen te halen. En dit op een economische en eenvoudige mechanische manier.

Door zijn robuuste en compacte opbouw, is het scheidingssysteem eenvoudig te bedienen. Het afgebeeld model is een bi-directionele scheider. De ingebrachte gemengde fractie wordt, afhankelijk van hun soortelijk gewicht, opgesplitst in 2 fracties. Beide fracties worden afzonderlijk aan beide zijden van het toestel uitgebracht voor verdere verwerking.

Bij het ontwerp van deze machine is vooral aandacht besteed aan de functionaliteit en de goede werking van de Dense Medium scheider. Eigen aan scheidingstoestellen die werken met heavy-mediums ofwel dense medium, is het zo eenvoudig mogelijk maken van het medium-circuit. Voor de inbreng en recuperatie van de Dense Medium-vloeistof is met speciale aandacht gekeken naar een zo optimaal mogelijk leidingcircuit. Een groot aandachtspunt is de manier waarop de te verwerken materiaalstroom is ingebracht in het scheidingsbad. De invoer van de te verwerken materiaalstroom gebeurt hier door middel van een trilgoot. Deze zorgt ervoor dat het materiaal met een gelijkmatige en een constante voedingssnelheid wordt gepresenteerd in het scheidingsbad.

Door materiaal op een correcte manier te presenteren in het scheidingsbad worden mogelijke fouten bij het scheidingsproces op voorhand uitgesloten.

Door de weldoordachte constructie van de bi-directionele scheidingstrommel wordt een optimaal scheidingsproces bekomen. Het aantal bewegende delen is beperkt tot het strikte minimum, hierdoor is de machine minder onderhevig aan sleet en vergt ze een minimum aan onderhoud.

Overal waar er een scheiding van gemengde producten nodig is kan deze technologie worden toegepast. De enige voorwaarde is dat de producten een voldoende verschillend soortelijk gewicht hebben.