Cyclonenscheider

[widgetkit id=2052]

Product omschrijving

De inzet van een cyclonenscheider of hydrocycloon bij de verwerking van vervuilde baggerspecie, zeef- en brekerzand en grond is zeer gebruikelijk. De hydrocycloon is een deeltjesscheider die classificatie (scheiding van deeltjes van verschillende grootte) combineert met sortering (scheiding van deeltjes met verschillende dichtheden) en dus op gewicht in plaats van op grootte of dichtheid scheidt.

Deze techniek passen wij met succes toe bij verschillende klanten die vooral actief zijn in de sector van de grondreiniging en het verwerken van zeefzand. Tevens wordt de technologie toegepast bij het ontzanden van waswater in de groente-industrie. Actieve installaties zijn te vinden in de wortelindustrie, aardappelindustrie, enz.

Schematische voorstelling van de werking van een cyclonenscheider.

Schema-cyclonenscheider
Categorie: Tag: