Droge RBA verwerkingslijn

Bij het shredderproces in de schrootsector worden verschillende materiaalstromen gecreëerd. In deze droge RBA verwerkingslijn worden verschillende processen toegepast om de waardevolle en economisch interessante materialen die zich nog in de onstoffingsfractie bevinden te valideren.

De grove fractie kan opgesplitst worden door gebruik te maken van schijvenzeven en de kleinere fracties kan men afzeven met een zeeftafel. Deze processtappen zijn nodig om het product klaar te maken voor verdere nabewerkingen.

Nabewerkingen voor de gemengde producten bestaan hier uit wervelstroomscheiding, en sensorscheidingen. Optioneel kan hier ook een Z-box luchtscheider toegevoegd worden.Om de stofontwikkeling te beheersen zijn de scheidertoestellen aangesloten op een centrale ontstoffinsinstallatie.

De restfractie die aangeduid wordt als zeefzand word door middel van een intern transportsysteem afgevoerd naar een beladingsstation met afzetcontainers.

Deze droge RBA verwerkingslijn bestaat ondermeer uit: