JIG wasser

[widgetkit id=2062]

Product omschrijving

Een gekende en veel gebruikte techniek komende vanuit de grindwasserij namelijk de JIG wasser, wordt vooral toegepast bij het reinigen van vervuilde grond. Deze vernieuwende techniek, binnen het veld van de grondreiniging, wordt gebruikt om de puinfractie te reinigen van organische verontreinigingen. Waar een waszeef enkel op maat zeeft en wast kan een JIG wasser een densimetrische scheiding maken. Zwaardere delen worden gescheiden van lichter drijvend materiaal.

In een waterbad wordt het mengsel van puin en organische fracties geïntroduceerd. In het waterbad worden pulserende bewegingen gemaakt waardoor er opgaande en neerwaartse stromingen worden gecreëerd. Door deze werking scheiden de zwaardere delen zich af van de lichtere drijvende delen. Het zwaardere product wordt onderaan in de machine afgevoerd naar een ontwateringszeef, de drijvende fractie gaat ook naar een ontwateringszeef.

Categorie: Tag: