Ontstener

[widgetkit id=1512]

Product omschrijving

Om de zware elementen uit een goederenstroom te halen, bouwen we twee verschillende types ontstener.

Ontstener met cycloon

Het eerste type bevat een cycloon die gevoed wordt met een grote waterstroom. In de cycloon ontstaat er een centrifugale kracht door het ronddraaiend rad. Samen met de waterdruk zorgt ze ervoor dat zwaardere elementen zakken in de kegel en lichtere elementen doorgaan.

Met spijlenbanden

Het tweede type bestaat uit twee spijlenbanden. Deze staan dwars tegenover elkaar met een zorgvuldig bepaalde onderlinge afstand. De waterstroom zorgt ervoor dat de lichte producten de afstand kunnen overbruggen en de zware niet. Op deze manier kunnen de zware elementen afgevoerd worden.