RBA verwerkingslijn flotatie

Met deze RBA verwerkingslijn flotatie kan economisch interessant materiaal uit een gemengde materiaalstroom gehaald worden. Om daartoe te komen zijn een aantal voorbehandelingen nodig. Het materiaal moet op maat gezeefd en voorgewassen worden. Nadat deze voorbereidende stappen zijn gebeurd wordt dit gemengd materiaal aangeboden voor het scheiden door middel van een flotatietrommel.

Bij deze applicatie wordt gebruik gemaakt van de techniek van Dense Medium Separatie. De densiteit van de vloeistof waarmee gefloteerd wordt kan variëren van 1,0 kg/dm³ tot 3,0 kg/dm³. De keuze van de vloeistofdichtheid hangt af van het outputmateriaal dat men wenst te bekomen. Deze techniek laat toe om op een economisch verantwoorde manier een scheiding te maken tussen lichtere en zwaardere materialen.

Deze RBA verwerkingslijn flotatie bestaat uit: