Waswater behandelingsinstallatie

[widgetkit id=3820]

Lay-out

Bij alle verwerkende bedrijven zijn bezinkbekkens een essentieel onderdeel van het productieproces. Deze werkwijze laat toe om een groot deel van het water, nodig voor het reinigen en spoelen van de groenten, te herbenutten. Bezinkbekkens hebben echter één groot nadeel. Ze nemen veel nuttige, kostbare ruimte in en zorgen voor een groot aantal milieubelastende problemen. Om voor dit probleem een antwoord te vinden hebben we reeds gekende en veelgebruikte deeloplossingen samengevoegd met als doel een economische en ecologische totaaloplossing te kunnen bieden. Eerste en vooral verwijderen we de grove organische delen uit het toegevoerde waswater. Uiteraard zijn hier veel verschillende technieken voor beschikbaar. In eerste instantie denken we aan filtertrommels of statische boogzeefden. Daarna halen we uit het waswater de zandfractie tot 63µ. Dit gebeurd door middel van cyclonenscheiders en ontwaterzeefden. Het zand, nu een steekvaste fractie, heeft een economische waarde en kan in principe direct afgevoerd worden. Het waswater met een restfractie onder de 63µ en opgeloste klei gaan naar een lamellen indikker. Daar wordt door middel van een bindingsmiddel of flocculant, het resterende uitzinkbare gedeelte geconcentreerd en uitgezonken. Voor een nauwkeurige meting naar de toegevoerde hoeveelheid flocculant wordt een inline meettoestel ofwel DVD-meter gebruikt. Het recirculatiewater die bovenaan de lamellen indikker uitvloeit is hierbij in principe ontdaan van alle vaste delen en kan hergebruikt worden als spoelwater. Meestal gaat dit water naar een bufferopslag om later opnieuw in het systeem te worden gebruikt. Afhankelijk van de uitgezonken hoeveelheid slib gaat deze naar een buffertank voor tijdelijk opslag. Of wordt het rechtstreeks verpompt voor behandeling naar een kamer filterpers of filterpersband. Deze persen de slibfractie in filterkoeken. Hierbij komt er terug een deel van het recirculatiewater vrij, dat terug in het productieproces kan. De filterkoeken zijn steekvast van samenstelling en kunnen onder droge vorm afgevoerd worden.