Zeefzand verwerkingslijn

Voor het valideren van zeefzand stellen wij volgende zeefzand verwerkingslijn voor. Eerst wordt het product gewassen en daarna opgestroomd. Om een goeie economische balans te bekomen wordt hier gewerkt met een input van 35 tot 50 ton per uur.

De oplossing bestaat erin om de gemengde fractie eerst te wassen om van daaruit met behulp van hydrocylconen en een opstroomkolom scheider tot bruikbare zandfractie te bekomen. De restfractie bestaat voor het grootste deel uit drijvend organisch materiaal. Deze fractie kan na ontwateren afgevoerd worden als brandbare fractie.

De slibfractie die ontstaat tijdens het wasproces wordt via de waterbehandeling en een kamer filterpers verwerkt en klaargemaakt om afgevoerd te worden. Om daartoe te komen zijn een aantal voorbehandelingen nodig. Het materiaal moet op maat gezeefd worden en gewassen worden. Daarna kan het gemengd materiaal aangeboden worden voor het scheiden door middel van een opstroomkolom scheider.

Deze zeefzand verwerkingslijn bestaat uit: