Op de nieuwe website staan Cases centraal. Met onze cases willen we het weten en kunnen van Spiessens onderstrepen. In elke case wordt de vraag van de klant, de verschillende processen en de integratie van het project uitgelicht. Dit in combinatie met video's, foto's en 3D-renders.

Processen

Machines worden onderverdeeld in processen. De processen zijn functies die de machines vervullen in de productielijn. Denk aan Drogen & Koelen, Inspectie & Sorteren, Integratie & Automatisatie, etc... Voor elk proces werden iconen opgemaakt die ook terugkomen in onze video's.

Cases

Cases zetten eerdere projecten van Spiessens inde spotlight. Elke case start met de vraag van de klant. Wat is het probleem? Hoe willen we dit opgelost zien? Hierna komen de machines in de vorm van processen aan bod.